09.04.2020
Awards

Attorneys from Atsumi & Sakai were included in the 2021 Edition of The Best Lawyers in Japan.

Attorneys from Atsumi & Sakai were included in the 2021 Edition of The Best Lawyers in Japan.

Antitrust / Competition Law
Setsuko Yufu, Saori Hanada, Tatsuo Yamashima, Kohei Murakawa, Kentaro Mano

Asset Finance Law
Hiroo Atsumi, Akio KawamuraBonnie L. Dixon, Yutaka Sakai, David Deyo Deck, Takeshi Takahashi

 

Banking and Finance Law
Hiroo Atsumi, Bonnie L. Dixon, Yutaka Sakai, Toyoki Emoto, Junko Ogushi, Hiroyuki Nezu, Yuri Suzuki, Michiaki Hosoi, Keita Imaizumi, Ryosuke Oue, Takafumi Ochiai, Masayoshi Takashina

Capital Markets Law
Hiroo Atsumi, Nozaki Ryuichi

Construction Law
Miho Niunoya

Corporate and M&A Law
Akimoto Kawamura, Ian S. Scott, Takafumi Uematsu, Shintaro Hamasu, Masayuki MatsuuraFeng Qin Chen*

 

Corporate Governance & Compliance Practice
Setsuko Yufu, Ashish Jejurkar, Yusuke Miura, Rikiya Okuhara, Hirofumi Hosoda, Osamu Fujiwara, Kenichi Tanizaki, Minako Otsuka, Akira Shimazaki

Criminal Defense
Hiroyuki Nezu, Masataka Hayakawa, Daisuke Suzuki

Energy Law
Miho Niunoya, Takeshi Takahashi

Financial Institution Regulatory Law
Akimoto Kawamura Masaji Hashimoto

Information Technology Law
Chie Kasahara

Insolvency and Reorganization Law
Hiroki Mori, Norio Suzuki

Insurance Law
Kazutomo Ueyama

International Business Transactions
Hiroyuki Sanbe, Tadashi Yuzawa

Investment and Investment Funds
Yasuhiro Usui

Labor and Employment Law
Emi Uchida

Litigation
Hisashi Miyatsuka, Teruhisa Toyama
 

Project Finance and Development Practice
Yutaka Sakai, Tatsuo Tezuka, Takeshi TakahashiMiki Ono, Jun Oishi

Real Estate Law
Hiroo Atsumi, Russell K. Kawahara, Miho Niunoya, Shuji Koyama, Eiichiro Hata
Sports Law
Ian S. Scott

Structured Finance Law
Hiroo Atsumi, Bonnie L. Dixon, Fumiko Soejima, Takeshi TakahashiTakaya Konishi, Makoto Fujii, Naoki Kanehisa, Kazuya Sato

Tax Law
Hisashi Miyatsuka, Fumiaki Matsuoka, Shinichiro Shimizu

Trade Law
Setsuko Yufu, Fumiko Oikawa

* Not Registered as a Foreign Lawyer